El lloc web i el domini koetania.com corresponen a DANIEL BORRÀS (d’ara endavant KOETANIA), amb CIF 37385244D i domicili al Carrer de Goya 8, 08012 Barcelona, BARCELONA, Espanya.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, inclosos els textos, imatges i dissenys, pertanyen a KOETANIA, o a tercers que han autoritzat el seu ús. KOETANIA presenta aquests continguts amb finalitats d’informació de les seves creacions i publicitat. KOETANIA autoritza la utilització exclusiva amb aquestes finalitats. En qualsevol cas, la utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a KOETANIA, que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a koetania.com (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractats amb la màxima confidencialitat i únicament s’utilitzaran per atendre a les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre KOETANIA i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

Les dades personals de les persones que es donin d’alta com a clients s’incorporaran a un fitxer de KOETANIA creat per gestionar les seves relacions comercials, facturació i informació. Per a l’exercici dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades, els clients podran dirigir-se a qualsevol moment a KOETANIA.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

A pesar que KOETANIA actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzat al moment en què l’usuari del lloc web ho consulti. Per aquest motiu, KOETANIA manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a KOETANIA fins a la contractació expressa d’una comanda.

KOETANIA es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts de la web.

KOETANIA no es farà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

UTILITZACIÓ DE COOKIES

KOETANIA informa que aquest lloc web utilitza cookies en els seus processos interns de funcionament. Aquestes cookies permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a fi de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de KOETANIA. La vigència d’aquestes cookies és la estimació necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les cookies. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena de les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.